English


apneu


snurken


coronaDarwinisten en Creationisten,
zie vooral blz. 2 van deze website.

Voor de verklaring van de hazenlip mag u blz. 3 niet overslaan.
Deze website gebruikt geen cookies en is niet interactief. U kunt uzelf hier dus onmogelijk in de problemen brengen.Hier zou u nu de voorkant van het boek moeten zien. Die is overigens gelijk aan de voorkant van de Engelse versie.


In Homo Combinatus worden, op een populaire manier, de opbouw en de werking van de menselijke hersenen behandeld, volledig los van wat we nu maar even de 'hardware' zullen noemen.

Het principe van Homo Combinatus is dat je niet hoeft te weten waar iets gebeurt, want daar heb je niets aan, maar hoe het gebeurt en waarom het gebeurt. Dus geen gedoe met 'frontale cortex', 'hippocampus', 'amygdala', kwabje zus en kwabje zo. Nergens voor nodig.

Wij zitten een beetje anders in elkaar dan je zou denken. Zie voor een verklaring het uitgebreide citaat op de volgende bladzijde.
>>

Darwinisten en Creationisten,
zie vooral blz. 2 van deze website.

Voor de verklaring van de hazenlip mag u blz. 3 niet overslaan.


Het principe

Bij het samenvoegen van de beide lichamen worden de binnenste ledematen weggelaten.
Zowel de eicel als de zaadcel bevat een set gegevens voor de opbouw van een mens. In een bevruchte eicel vindt men de gegevens van twee complete mensen. Dus niet van twee halve mensen!
Zo’n mens heeft, afgezien van de onderdelen van het skelet, alle componenten in enkelvoud: één hersen, één hart, één nier, één long enzovoort. Enigszins aangepast en vervolgens samengevoegd vormen die twee mensen de Homo Combinatus, de mens zoals wij hem zien, de mens die wij zijn.

Verloopt de samenvoeging niet helemaal goed dan ontstaan zichtbare afwijkingen als een open verhemelte, een hazenlip, een open ruggetje, maar ook afwijkingen als het meervoudig persoonlijkheidssyndroom, het syndroom van Gilles de la Tourette en de savant, waarvan men de oorzaak nu niet direct aan het uiterlijk zal aflezen.

Homo Combinatus verschaft de lezer het zo lang gemiste totaaloverzicht op de mens, van diens totstandkoming tot en met diens einde.
Het laat niet alleen zien dat ieder van ons in wezen bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde afzonderlijke personen, maar ook dat de (samenwerkende) hersenen van die twee personen op zich weer zijn opgedeeld in meerdere, min of meer zelfstandig functionerende componenten die ieder over een eigen intelligentie beschikken.

Elk van de twee hersenen heeft zijn eigen, overgeërfde karakter.
Die karakters kunnen bij elkaar passen - en in het ideale geval elkaar volledig aanvullen - maar ze kunnen ook tegengesteld zijn, hetgeen catastrofale gevolgen kan hebben: ruzie maken via stemmen in het hoofd, de eigen inzichten doordrijven (dwangmatig gedrag, fobiën).Veel van de vraagstukken waar men in de psychologie en de neurologie mee worstelt blijken onoplosbaar zolang men uitgaat van het beeld dat wij tot nu toe van onszelf hadden, bijvoorbeeld:

- hoe kan het dat mensen denken dat ze niet alleen zijn in hun lichaam, stemmen horen, menen dat ze in het verkeerde lichaam terecht zijn gekomen?
- waarom planten wij ons voort en waarom doen wij aan seks (het een volgt niet automatisch uit het ander!)
- waarom bestaan er geslachten en naast die geslachten ook nog eens de, voor veel problemen zorgende, geaardheden?
- hoe kan het dat mensen na een beroerte soms nog maar de halve wereld waar kunnen nemen?
- wat is er aan de hand bij een burn-out?
- hoe ontstaan versprekingen (rijke zakenmensen / rake zijkenmensen) en waarom volgen ze altijd hetzelfde patroon?
- waarom moeten wij slapen en dromen en wat gebeurt er tijdens het dromen
- wat is er aan de hand met veel adhd-kinderen?
- waardoor ontstaat de chimaera, de persoon die zijn DNA niet doorgeeft zodat vaderschapstests niet helemaal betrouwbaar- en misdaden op het seksuele vlak niet te achterhalen zijn?
- maar ook: waarom is bier hoofdzakelijk een mannendrank?


Wanneer men echter uitgaat van de Homo Combinatus, de gecombineerde mens, zoals hij wordt omschreven in het boek dat zijn naam draagt, blijkt dit alles wel degelijk verklaarbaar!
Een greep uit de actualiteit.

Zoenen.

MSN - WEL.NL Gerard Driehuis 23-06-2018 : Waarom we zoenen.

Het eerste en het laatste deel van dit artikel laten we buiten beschouwing. We beperken ons tot het middengedeelte, waarin wij het volgende lezen:

Evolutionair psycholoog Gordon Gallup van de Universiteit van Albany New York denkt dat we elkaar 'keuren' door te zoenen. Dieren likken en snuffelen niet alleen aan elkaar om de sociale banden aan te trekken. 'Door zo dicht bij elkaar te komen, pikken dieren signalen en aanwijzingen op die van belang zijn voor de voortplanting', verklaart Gallup aan Quest. 'Door te likken, ruiken en proeven, keuren ze hun potentiële partner.'
'Zoenen is een mechanisme dat moet doorgronden of de potentiële partner gezond is en of hij of zij genetisch goed bij je past.' Volgens Gallup pik je al zoenend veel chemische informatie over je partner op.

Toch best wel aardig om aldus de woorden van een geestverwant te lezen. Bovendien hoort u het zo ook nog eens een keer van iemand anders! Natuurlijk zullen er altijd verschillen zijn, bijvoorbeeld: in de visie van de heer Gallup vormen sexualiteit en voortplanting één geheel, terwijl in Homo Combinatus wordt uitgelegd dat zulks niet beslist zo hoeft te zijn en bovendien waarom er mannetjes en vrouwtjes zijn. Maar de heer Gallup heeft daar natuurlijk ook zijn gedachten over, hoewel die in zo'n beperkt artikel niet tot uitdrukking komen.


Homo Combinatus:

Hoofdstuk 5 van Homo Combinatus draagt de titel: SEKSUALITEIT EN GEAARDHEID.
Het is geheel geweid aan die twee onderwerpen, waarbij, zoals gebruikelijk in Homo Combinatus, alles in zijn verband wordt gezet.
En daarmee zijn we weer bij het bekende probleem gearriveerd: alles in zo'n hoofdstuk en zo'n paragraaf is met elkaar en met de rest van het boek vervlochten en het is ondoenlijk om enkele onderdelen om te werken voor plaatsing op deze website door er gegevens uit weg te laten. Er blijft niets anders over dan het er uit pikken van een paar afzonderlijke zinnen, die zo dicht mogelijk in de buurt van vorenstaand artikel komen.

Wees u er terdege van bewust dat u hieronder slechts een paar zinnen ziet uit een hoofdstuk van 48 bladzijden, waarin deze onderwerpen uitgebreid worden behandeld.

- - - () - - -

Als man en vrouw het met elkaar doen beginnen ze er mee elkaar te besnuffelen en met de tong te bewerken om vast te stellen wat er zo al te verwachten valt en vast het een en ander uit te wisselen (mensen die alleen nog maar zoenen kunnen daar urenlang mee doorgaan, nadat ze volledig aan seks gaan doen hebben ze daar nauwelijks nog behoefte aan).

- - - () - - -

In sommige culturen blijft het bewerken met de tong achterwege en wordt er in plaats daarvan extra uitgebreid gesnuffeld, waarbij men elkanders geuren diep inhaleert. Men ziet dat bijvoorbeeld in Indonesië. Meestal zal een dergelijke beperking een godsdienstige achtergrond hebben.

- - - () - - -

Enfin, iedere diersoort heeft zo zijn eigen methoden. Vaak zien we dat het mannetje tijdens de paring de nek of de achterkant van de kop van het vrouwtje likt. Bij de beroemde Tasmaanse duivel ontstaat bij het vrouwtje tegen de tijd dat ze aan paren toe is een dikke bult in de nek waar het mannetje zich gedurende de paring - dat kan uren duren - in vast bijt, bij de al even beroemde komodovaraan likt het mannetje het gehele lichaam van het vrouwtje. Bij de mens zien we onder andere de tenenlikkers . . .

- - - () - - -Er zullen altijd enige verschillen zijn, de dingen zijn nu eenmaal niet altijd helemaal wat ze lijken. In Homo Combinatus (bladzijde 130) staat bijvoorbeeld dat er een verschuiving in de geaardheid van het kind zal optreden als de moeder uit balans raakt tengevolge van de hormonen van een mannelijk kind en als reactie daarop een overvloed aan vrouwelijke hormonen aanmaakt, of extra mannelijke hormonen aanmaakt doordat een teveel aan vrouwelijke hormonen, afkomstig van een vrouwelijk kind, haar uit balans bracht. Maar een onderzoek uit 2017 door een gezamenlijk team van de Brock Universiteit, de Harvard Universiteit en de Toronto Universiteit, onder leiding van professor Tony Bogaert van de Brock Universiteit, bracht aan het licht dat in geval van een mannelijk kind de zaken net even anders lijken te liggen: de moeder produceert geen extra vrouwelijke hormonen maar een stofje dan mannelijke hormonen compenseert. De manier is dus net even anders.

Bij Quest hadden ze dit natuurlijk al lang kunnen weten. Toen Homo Combinatus in 2010 op de markt kwam hebben ze een promotie-exemplaar gehad. Misschien speelt hier mee dat de schrijver van Homo Combinatus geen interviews geeft en niet tot de officiële wetenschappelijke wereld behoort.
Onze voorvaderen.

Breaking News Stories from US and around the World 03-24-2020: Fossiele worm laat het begin van onze evolutie zien.

Het artikel beschrijft de ontdekking door Prof. Scott Evans en Prof. Mary Droser, beide van de Universiteit van Californië te Riverside, Californië, van een klein wormachtig organisme dat meer dan 500 miljoen jaar geleden leefde in gangetjes in de zeebodem en wordt beschouwd als het vroegste fossiele exemplaar dat tot nu toe is gevonden van een 'bilateranian' (een organisme dat een zodanige vorm heeft dat men van een voor- en achterkant, c.q. een in- en uitgang kan spreken), waardoor het de sleutel zou kunnen zijn tot de evolutie van een groot deel van het dierenrijk, van wormen tot insecten tot dinosaurussen tot mensen, die volgens hetzelfde principe zijn gebouwd. Het organisme heeft de naam Ikaria warkiootia gekregen.


Homo Combinatus:

Homo Combinatus zou natuurlijk Homo Combinatus niet zijn als er niet iets over zo'n fundamenteel principe in zou staan.
Bladzijde 32: Het werkelijke uiterlijk van een mens is dus eigenlijk dat van een soort worm (waar hij ook wel van af zal stammen) met aan iedere kant een voor- en een achterpoot, van alle organen is er een exemplaar aanwezig, ook van de ogen en de oren.
Bladzijde 55: Dat levert bij ons een zekere mate van herkenning op en wij gaan onszelf dan wijs maken dat wij ons hebben voortgeplant! Een mens die een mens schept! Kletskoek, geachte eenogige wormpjes op vier poten.

Het voordeel van seks.

MSN 04-11-2019: GRAZIA, de redactie: Bewezen: seks zorgt voor een goede nachtrust.

We lichten alleen onderstaande zin uit het artikel:

Michele Lastella, een slaaponderzoeker aan het Appleton Institute for Behavioral Science, ontdekte onlangs dat twee derde van de mensen beter sliepen nadat ze seks hebben gehad.


Homo Combinatus:

Ook uit Homo Combinatus lichten we slechts één zin, die te vinden is in het hoofdstuk Seksualiteit en Geaardheid.
Het specifieke waarom van seks voor het slapen gaan is eveneens in dat hoofdstuk te vinden.

Seks dient om een mens tot rust te laten komen. Lukt dat niet, bijvoorbeeld doordat men geen geschikte partner kan vinden, dan kan het gebeuren dat er andere wegen worden gezocht.

Bier drinken.

MSN 7-7-2018 - Stars Insider 19-10-17: Deze vrouw wordt betaald om bier te drinken.

Het artikel gaat over Anne Becerra, die het als haar missie ziet om de smaak van vrouwen voor bier te ontwikkelen.
Nou, dat lijkt een zeer behartenswaardige missie en wij wensen haar veel succes. Helaas heeft ze vermoedelijk iets essentieels over het hoofd gezien: er is een reden waarom mannen bier zwelgen en vrouwen niet. In Homo Combinatus vindt men daar een verklaring voor, die deel uitmaakt van de verklaring van de reden voor sex, die hier nu niet verder uitgewerkt zal worden. Maar in vorenstaande zinnen uit Homo Combinatus vindt u er wel een aanwijzing voor. Nog maar even goed overlezen!


Activiteit na de dood.

MSN 19-10-17 : Je geest gaat door na je dood: je wéét dat je dood bent.

Als je lichaam morsdood is werkt je geest nog verder, minstens even. Dat is de overtuiging van wetenschappers van de NYU Langone School of Medicine in New York City die zich bezig houden met het onderzoek naar reanimatie. Zij zeggen bewijs te hebben dat mensen die lichamelijk helemaal dood waren niettemin (als ze weer zijn bijgebracht) gedetailleerde kennis hebben van wat er gebeurde nadat ze waren overleden. Sommige kunnen vertellen op welke wijze en door wie ze zijn doodverklaard. Er zijn aanwijzingen dat als iemand technisch dood is – het hart pompt niet meer, er zijn geen reflexen meer – er een grote energie in de hersenen plaats vindt. Die energie is krachtig, maar duurt kort. Vooralsnog weet niemand wat het is en hoe het kan: activiteit na de dood.

MSN 9-11-17 : Wetenschapper: leven na de dood 'is onmogelijk'.

Voor eenieder die er tóch in gelooft is dit een hard gelag: volgens wetenschapper Sean Caroll is er toch écht geen 'leven na de dood', omdat het volgens de wetten der natuur simpelweg onmogelijk is. Caroll zegt dat je bewustzijn dan compleet gescheiden van je lichaam moet worden. En dat kan dus niet.

"Bewustzijn is een serie van atomen en elektronen die ons onze geest geeft.", aldus professor Caroll van de universiteit van Californië. Volgens 'de wetten van het universum' staan deze atomen en elektronen het niet toe om door te gaan als onze lichamen het hebben begeven. "Er is echt geen enkele kans binnen de fysicawetten dat informatie die in onze hersenen zijn opgeborgen nog blijft bestaan als we sterven.", schreef hij in de Scientific American.

Hij vervolgt tegenover Metro: "Als het echt alleen en puur om atomen en elektronen gaat en de bekende andere krachtvelden, dan is er klaarblijkelijk op geen enkele wijze een manier voor onze ziel om te overleven.''


Homo Combinatus:

Het eerste hoofdstuk van Homo Combinatus is gewijd aan de vraag wat leven is, hoe en waarom het ontstaat en op welke manier levende wezens tot stand komen.
Op bladzijde 2 van deze website vindt u daar ook het een en ander over. Dat kunt u misschien beter eerst even lezen voor u hier verder gaat, zodat er wat meer samenhang in de gegevens zichtbaar wordt. Onderstaand citaat is tenslotte slechts een zeer beperkt deel van de argumentatie en woorden als 'Dingesjes' en 'toolbox' kunnen daardoor wel eens wat vreemd over komen.
Ook het begrip 'bewustzijn' komt in dat eerste hoofdstuk aan de orde. Hier laten we het buiten beschouwing.

Dingesjes werken via de toolbox, het enige onderdeel dat hen met het lichaam verbindt.
Aangezien iedere cel een zelfstandige eenheid is, voorzien van een toolbox, zal in iedere cel een Dingesje aanwezig zijn dat van de energie die door de cel wordt geleverd een deel, vermoedelijk een bepaalde soort, opslaat. Wij bestaan dus zowel uit een verzameling cellen als een verzameling Dingesjes en precies zoals al ons denken en handelen het resultaat is van de samenwerking van een groot aantal zelfstandige cellen, zal het samenwerken van de Dingesjes leiden tot één samenhangende intelligente persoonlijkheid.
Dingesjes ontstaan als onderdeel van een toolbox en iedere toolbox die uit een andere voortkomt zal automatisch de komst van een nieuw Dingesje met zich meebrengen. In elk van onze cellen zit een Dingesje. Nadat wij zijn overleden stappen zij uit of kunnen zij zich niet meer handhaven. Het gevolg hiervan is dat er een hoeveelheid energie vrijkomt die om de een of andere reden nog steeds min of meer de vorm heeft van de mens die haar heeft voortgebracht en zelfs nog korte tijd - meestal niet langer dan een paar dagen - in beperkte mate als mens kan functioneren, hoewel echt contact met onze wereld niet meer mogelijk is: de geestverschijning. Er zijn miljoenen mensen die deze geestverschijningen waarnemen en het zou beter zijn als men eens ophield hun ervaringen te ontkennen of in het belachelijke te trekken.
Bij de bijna-doodervaringen zou het uitstappen van de gezamenlijke Dingesjes een tijdelijk karakter kunnen hebben.
Het onderbewuste.

MSN 06-11-17 : Bestaat het onderbewuste wel echt?

Freud bedacht een eeuw geleden dat veel in ons leven wordt bepaald door ons 'onderbewuste'. Volgens Freud van (was?) het onderbewuste een bron van dierlijke driften, die in bedwang worden gehouden door het bewustzijn. Van de theorieën van Freud staat weinig meer overeind, maar dat we grotendeels gestuurd worden door ons onderbewuste wel. Maar er is een groeiende vraag onder psychologen en wetenschappers: bestaat het onderbewuste wel?

We kunnen hier kort over zijn:

Er zijn 2 soorten mensen:
- zij die Homo Combinatus wel hebben gelezen,
- zij die Homo Combinatus niet hebben gelezen.
De eerste cathegorie begrijpt perfect hoe het zit met het onderbewuste, de tweede tast in het duister.

Wat het beteugelen van de 'dierlijke driften' betreft lezen we in Homo Combinatus onder andere het volgende:
De schrijver herinnert zich uit zijn jeugd een vrouwelijke schoolarts van wie werd verteld dat ze altijd een lineaaltje bij de hand had: één flinke tik en het was over.
Nee, ze gebruikte het ding nooit om te meten . . .

Of zou Freud misschien een ander soort methoden op het oog gehad hebben?
Burn-out.

MSN 15-11-17 : Enorme toename burn-outs.

Het aantal werkenden met een burn-out is in twee jaar tijd met liefst vijftig procent gestegen. Inmiddels heeft liefst 15 procent van de vrouwen en 9 procent van de mannen een burn-out gehad.

De cijfers komen uit onderzoek van universiteit Nyenrode en vakblad Intermediair, waaruit de Volkskrant vanmorgen publiceert. Voor het onderzoek werden 72.000 mensen ondervraagd en was bovendien van belang dat ook een huisarts de burn-out had vastgesteld. Daarin is dit onderzoek uniek, schrijft de krant. Andere onderzoekers vragen vooral naar de eigen beleving van de werkenden.
De rest van het artikel laten we hier buiten beschouwing. Daarin wordt terecht gesteld dat het iedereen kan overkomen en dat de toename vooral te wijten is aan de "wildgroei van tijdelijke contracten".

In Homo Combinatus zijn 3 bladzijden aan de burn-out gewijd. We geven hier alleen een gedeelte van de 2 laatste alinea's weer:

Helaas is het vaak niet aan onszelf om te bepalen op welke manier we ons zullen belasten en tot hoever we zullen gaan. Vooral de specialisten bevinden zich hier in een nadelige positie. Voor veel managers zijn zij slechts uitwisselbare elementen in een bedrijfsvoering die als een soort onderlinge wedstrijd wordt gezien, een kinderlijke om niet te zeggen kinderachtige ‘strijd’ waarvan het bedenkelijke niveau zich naar buiten toe onder andere uit in zaken als het bouwen van de hoogste kantoortoren.

---()---

Het voortdurend opjagen van mensen, het onophoudelijk introduceren van vernieuwingen, het steeds weer opdringen van vervolgcursussen zal steeds meer mensen in de vernieling helpen. Het is voor de Database Management Systems, met hun uitermate ingewikkelde taak, ondoenlijk om deze stortvloed van gegevens binnen een redelijke termijn in de databases op te slaan, met als gevolg dat ze in de werkgeheugens moeten blijven staan, die daarvoor onbeperkt op spanning moeten worden gehouden, aan een enorme slijtage bloot staan en niet onderhouden kunnen worden.
De gevolgen zijn rampzalig.


^
Homo Combinatus (uitgever: Gopher) is verkrijgbaar in de boekhandel voor de uitermate schappelijke prijs van € 16,75.
Dat is heel veel boek voor heel weinig geld.

Benaderde u deze website via het zoekwoord homocombinatus.nl? Dan is het volgende misschien voor u van belang.
Diverse boekhandels bieden dit boek ook aan via het internet. Voor een overzicht typt u als zoekwoord de naam van het boek in, dus:
Homo Combinatus.

Beperk u niet tot één enkele zoekmachine. Er zijn vaak zeer grote verschillen, vooral tussen Google en Bing.

Voor rechtstreeks contact met de auteur: info@eitvanderheide.nl

Zond u al eens een e-mail naar dit adres en kreeg u geen reactie? Dan is uw e-mail verloren gegaan. U zou hem nogmaals kunnen zenden.

Homo Combinatus - Latijn voor: de gecombineerde mens - is een puur wetenschappelijk werk, dat met erotiek niets te maken heeft, laat staan met pornografie. Het maakt, zeer zorgvuldig geformuleerd, onder andere duidelijk waarom er geslachten en geaardheden zijn en wat daarvan de consequenties zijn. Niet iedereen is daar even gelukkig mee en alles wat met dit boek te maken heeft is daarom vanaf het begin het doelwit geweest van alle denkbare sabotagemethoden, dus ook via internet en e-mail. E-mails plegen de auteur niet te bereiken. Voor eventuele vragen inzake de verkrijgbaarheid kunt u zich wenden tot de uitgeverij. Dat doet u dan bij voorkeur schriftelijk (via tante Pos, net als vroeger) opdat u zeker weet dat uw bericht aankomt:  Uitgeverij Gopher   Nobelstraat 16   3846CG Harderwijk.   t.a.v. de directie.

Wordt u, ondanks alle pogingen van de auteur om het te voorkomen, toch geconfronteerd met afbeeldingen op het gebied van erotiek en porno of misleidende omschrijvingen van de inhoud van het boek, neem dan contact op met het bedrijf achter de zoekmachine dat daarvoor verantwoordelijk is, om uw ongenoegen kenbaar te maken.- 1 -
>>